Roud_kang1Roud_kang2
homes_kang1homes_kang2

مجموعه اقامتگاههاي بوم گردي كنگ كهن 1

room_1V_1

بهاري خانه - یک خوابه

room_1V_2

بالاخانه - یک خوابه

room_2V_2

شاه نشین دو خوابه

room_2V_1

تابستان نشين - دو خوابه

مجموعه اقامتگاههاي بوم گردي كنگ كهن 2

torang

ترنج - دو خوابه

golenar

گل نار - دو خوابه

reyhan

ریحان - دو خوابه

narang

نارنج - دو خوابه

جاذبه های کنگ کهن

شیخ عبدالله از علمای شیعه در اواخر قرن و اوایل قرن هشتم هجری بوده است .به گفته گذشتگان ایشان جزء سربداران بوده اند که در زمان مغولان تحت تعقیب گرفته و به این منطقه آمده است و در این جا فوت کرده اند مزار ایشان توسط میرزا حبیب خراسانی رویت شده است.

قلعه ی گبر که به آن « قلعه ی حصار » نیز گفته می شود ، نام قلعه ای است که انتهای رودخانه کوچک که آثاری از تمدن ماقبل تاریخ در آن وجود دارد.

قلعه ی سنگ سفید نام قلعه ای است در مقابل قلعه ی حصار که به گفته ی گذشتگان کنگی ساکنین این قلعه با ساکنین قله ی حصار در جنگ بوده اند . بقایای این قلعه هنوز موجود است.

حمام گبر در رودخانه کوچک و در زیرکوه قلعه ی گبر واقع شده است .در این قسمت رودخانه دو گودال سنگی وجود دارد؛ ابتدا آب وارد گودال اول می شود، پس از لبریز شدن از گوشه ی آن خارج و وارد گودال دوم می شود. و پس از پر شدن گودال، آب از آن خارج می شود چون ارتفاع گودال نسبت به سطح رودخانه بلند تر است ، آبشاری زیبا پدید آورده است. این مکان را بدین جهت حمام گبر نامیده اند ، که اگر کسی وارد یکی از این گودال های آب شود، از بیرون قابل رویت نمی باشد.

رباط پای کوه کنگ رباط شاه عباسی ، در انتهای دره ی کنگ و بر روی دامنه ای مشرف به رودخانه بزرگ کنگ واقع شده است. این رباط دو مسیر دسترسی دارد ، یکی از سمت دره و دیگری از سمت کوهستان. فاصله این رباط تا روستای کنگ با پای پیاده حدود یک ساعت ونیم است. رباط شاه عباسی از رباط کوهستان و فاقد حیاط است، این رباط در زیر زمین کنده شده است و سقف آن تقریبا هم تراز با شیب دامنه ی کوه می باشد. بنا به گفته های مردم روستا ، راه قدیم نیشابور به مشهد از این رباط و رباط جاغرق عبور می کرده است.

چشمه روبه رو (چشمه مقدس ) در انتهای روستا و در در محله ی بزر خوو واقه شده است ، مردم آن را مقدس دانسته و در کنار آن می بندند .مردم کنگ به این چشمه اعتقاد زیادی دارند.

رودخانه ی کنگ از رشته کوه های بینالود سرچشمه می گیرد. بالای رودخانه دو شاخه است ؛ یکی روخانه ی کوچک نِروِی و دیگری رودخانه ی بزرگ که در زیر روستا به یکدیگر می پیوندند و باغات روستا به سمت نغندر را آبیاری می کنند و در دو طرف رودخانه باغات میوه با وسعت زیاد به چشم می خورد. رودخانه ی کنگ در همه فصول سال پر آب می باشد و آب بسیار خنک و گوارایی دارد. در امتداد رود ، چشمه های بسیاری به آن می پیوندند. به جز امتداد رودخانه در دره های مختلف حوزه استحفاظی کنگ ، باغات بسیار قشنگ ، چشمه ها و قنات های شفافی که از دل کوه بیرون می آید ، مشاهده می شود؛ که محل بسیار مناسبی جهت آرامش و آسایش رهگذران می باشد. کوه های اطراف همچون سایبانی در گرداگرد باغ ها خودنمایی می کند.

تاریخچه
سرزمین کنگ کهن

قدمت "کنگ" 3000 سال تخمین زده شده که به پیش از اسلام باز می گردد ، با پژوهش در کتابهای مقدس زرتشت به ارقامی فراتر از این خواهیم رسید .