خوراکی ها و غذاهای محلی
یکی از خوراک‌های بومی روستای زیبا و باستانی«کنگ» که از دیرباز در سفره‌ی مردمان این کهن‌بوم در هر سه خورش‌گاه(وعده) ناشتایی،ناهار و شام جای داشته است اَشکنه هَوِج (Ashkena Havej) می باشد.