قسمت اعظم اداب و رسوم هر قوم از دو محل ریشه میگیرند .بعضی از آنان از عقاید دینی و بعضی دیگر از تاریخ و گذشتگان گرفته شده است . مردم روستای کنگ قسمت اعظم اداب و رسوم خود را از دین مبین اسلام گرفته اند و مطابق با دستورات الهی در مراسم مختلف از آن عقاید پیروی و استفاده می نمایند.

مجالس جشن و شادی

1- چهارشنبه سوری 2- مراسم عقدکنان 3- مراسم عروسی 4- مراسم ختنه سوران 5- چله چختی

چهارشنبه سوری :
در روستای کنگ اکثر بچه ها اقدام به روشن کردن آتش کرده و از روی آن می پرند واین بیت را تکرار میکنند:
زردی من از تو سرخی تو از من
و منظور این است که تمامی بلایا و مرض های ما از آتش و شادابی و سرخی آتش از ما باشد. پس از پایان آتش بازی هر کسی یک ملاقه به دست می گیرد وصورتش را با پارچه ای میپوشاند که شناخته نشود و به در خانه اهالی روستا میروند ، به محض باز شدن درها ملاقه را داخل کرده و در را می بندند. اهل خانه مقداری خوردنی مانند شکلات، نقل وشیرینی ، خرما و خشکبار به داخل ملاقه می ریزند. سپس بچه ها ملاقه ها را کشیده محتویات ان را در جیب می ریزند و همین طور اکثرخانه ها را می روند.

مجالس سوگواری

1- ایام محرم الحرام 2- سوگواری برای فوت 3- چراغ برات